MASSONLAR kimdir?


Masonların, qurtuluş tarixlərindən günümüzə qədər iş və fəaliyyətlərinin tək məqsədi vardır. O da Fələstində bir yəhudi dövləti (İsrail Dövləti) qurmaq və onu siyasi və maddi imkanlarıyla qorumaqdır. Bəli, Fələstində qurulan yəhudi dövləti İsrail, dünya masonları üçün simvolik bir dövlətdir. Dünya mason lojalarının bundan sonrakı məqsəd və hədəfi isə, dünya hakimiyyəti və imperatorluğudur. Bu məqsədlərini, Amerikan masonlarının ümumi mərkəzi tərəfindən çıxarılan “Dünya Mason İmperatorluğu)” adlı jurnal ilə elan etməkdən çəkinmirlər.
Gərək bütün dünyada cərəyan edən hadisələr və gərəksə daha əvvəl verdiyimiz məlumatlardan Mason lojalarının iş fəaliyyətlərinin məqsəd və məqsədi açıqca aydın olmuşdur. əziz İslam torpaqları üzərində kimlərin hakim olduqlarını və bu kəslərin kimlərin mənfəətlərinə xidmət etdiklərini qiymətli oxucularımızın anlayışlarına buraxırıq…

İSRAİL DÖVLəTİ Və DÜNYA İMPERATORLUĞU

Masonların, qurtuluş tarixlərindən günümüzə qədər iş və fəaliyyətlərinin tək məqsədi vardır. O da Fələstində bir yəhudi dövləti (İsrail Dövləti) qurmaq və onu siyasi və maddi imkanlarıyla qorumaqdır. Bəli, Fələstində qurulan yəhudi dövləti İsrail, dünya masonları üçün simvolik bir dövlətdir. Dünya mason lojalarının bundan sonrakı məqsəd və hədəfi isə, dünya hakimiyyəti və imperatorluğudur. Bu məqsədlərini, Amerikan masonlarının ümumi mərkəzi tərəfindən çıxarılan “Dünya Mason İmperatorluğu)” adlı jurnal ilə elan etməkdən çəkinmirlər.
Gərək bütün dünyada cərəyan edən hadisələr və gərəksə daha əvvəl verdiyimiz məlumatlardan Mason lojalarının iş fəaliyyətlərinin məqsəd və məqsədi açıqca aydın olmuşdur. əziz İslam torpaqları üzərində kimlərin hakim olduqlarını və bu kəslərin kimlərin mənfəətlərinə xidmət etdiklərini qiymətli oxucularımızın anlayışlarına buraxırıq…
Masonlar, dünya insanlarını aldatmaq, məqsəd və məqsədlərinə alət etmək üçün bəzi şüarlar istifadə edərlər. Bu şüarların başında “xoşgörüş, qardaşlıq, azadlıq, bərabərlik…” və bənzəri sözlər gəlir. Siyon liderlərinin protokollarında, bu şüarların əhəmiyyətli bir yeri vardır.
Burada bizi maraqlandıran əsl nöqtə, masonların istifadə etdikləri şüarların Sionist mənşəli olduğudur. Bunu qəti olaraq anlamaq üçün Siyon liderlərinin protokollarına baxmaq kifayətdir. Bu barədə, Siyon liderlərinin Birinci protokolunda, belə deyilməkdədir:
“Məqsədlərimiz, bu xüsusları reallaşdırmaq üçün istifadə etdiyimiz vasitələr qədər güclüdür. Bütün bu itaətsizliklərin ortadan qalxması mərhəmətsiz və qərarından dönməz olduğumuzun bilinməsi, məqsədimizə kafi gələcəkdir. Çox köhnə zamanlarda xalq kütlələri arasında “Azadlıq, Qardaşlıq, Bərabərlik” anlayışlarını ilk dəfə biz təlqin etdik. O günlərdən bəri hər tərəfdən toplanmış cahil tutuquşular tərəfindən bu sözlər, dayanmadan təkrar edildi…” Bunların təkrarlan səbəbiylə dünya, həqiqi qurtuluşdan məhrum qalmış, fərdlərdə yayılan alçaq duyğusunun təzyiqi nəticəs(n)i, mühafizə edilən gerçək şəxsi azadlığını da itirmişdir.
Daha sonra eyni protokolda belə deyir:
“Hal bu mərkəzdə ikən, dünyanın dörd küncündə qopardığımız bu “Azadlıq, Qardaşlıq, Bərabərlik” qışqırığımız işin iç üzünə vəqf olmayan agentlərimiz sayəsində şövqlə, həyəcanla, bayrağımızı daşıyan bir çox insan, tərəflərimizə qatıldı…” Halbuki bu sözlər, yəhudi olmayanların rifah və səadətini, sülh və sakitliyini, əxlaq və imtiyazını və dövlətlərinin təməlini gəmirən kurtçuklar kimi idi.
Masonluq, din və siyasi iddialardan uzaq, azad insanlar meydana gətirməyi məqsəd qoyan bir təşkilat olaraq zənn edilər. Halbuki gizli lojalarına yüksələn üzvləri üzərindəki açıq həqiqət, bunun tam tərsini ortaya qoymaqdadır.
1886 ili Fransız Meşriki əzəm (Masonluqda üst mövqelərdən biridir.) bülletenində belə deyilir:
“Din və siyasətlə əlaqəmizin olmadığını iddia edirdik. Bu bir aldatmaca idimi? Doğrusunu söyləmək lazım olsa, polis qüvvətləriylə qarşı-qarşıya gəlməkdən və qanunlardan qorxumuz, bizi məqsədlərimizi gizləməyə məcbur edirdi. Bəli, biz siyasətlə məşğul olarıq, tək və yalnız lojalarımızdakı siyasətlə. Yüksək siyasətlə deyil.”
Bundan da kənar mason lojaları, sonunda masonluq adına casusluq etmələri və öz millətlərinə xəyanət edərək, masonluğun məqsədlərini yerinə yetirmələri üçün üzvlərini, xalqı, içindəki ictimai vəziyyətləri nə olursa olsun əsgər kimi öyrədərlər.
Bu səbəblə, məqsədlərinə xidmət etmələri üçün masonlar, masonluq lojalarına, degenerasiya edilmiş kəsləri olmazürər və onları öz dövlətlərinin kilid nöqtələrində vəzifə olmazürmələrinə kömək edərlər.
o
1884 Mason Lojaları konqresiylə əlaqədar olaraq “əsa-ru’1-Masoniyye” adlı kitabda bu ifadə iştirak etməkdədir:
“Səlahiyyəti əllərində saxlayan masonların, idarəyə masonları gətirmələri, bu mövqelərə onları yaxınlaşdırmaları, idarədə onların ədədlərini çoxaltmaları lazımdır.”
Yenə eyni qaynaq belə deyir:
“Mason, bir ölkənin vətəndaşı ola bilər… Amma hər şeydən əvvəl mason olmaq qeydiylə. Bundan (yəni bütün ürəyi ilə masonluğa bağlandıqdan) sonra, məmur yaxud millət vəkili və ya respublika başçısı da ola bilər. Ançak, ilhamını daim masonluq fikirlərindən olmazürməlidir.
İctimai vəziyyəti nə qədər yüksək olursa olsun, anlamaq istədiyi şeyləri mövqesinə deyil, şübhəsiz mason lojalarına soruşacaq.”
Masonluq siyasi rolunu, Rusiyadakı Bolşevik qiyamını hazırlayarkən, tətbiqi olaraq sınadı. Karl Marks, Mason İşçi Lojalarından birinin üzvü idi. Bu qiyamda kommunizm; düşüncə, tətbiq və məqsəd baxımından dünya Sionist hərəkətiylə ittifaq içində idi.
1904 Fransız Meşriki əzəm bülletenində bu ifadəyə yer verilmişdir:
“Marksizm, Masonluğun əsəridir. Çünki qurucusu Karl Marks və Engels, İngilis Lojasına bağlı 31. dərəcədən iki mason idi. Onları, gizli masonluq cəmiyyəti idarə edirdi. Necə ki gizli masonluğun köməyiylə məşhur Kommunist Məlumatı nəşr olundu.”
Bu girişdə təqdim edəcəyimiz məlumatlardan tək məqsədimiz, imperialist yəhudinin fikri istiqamətini araşdırmaq olduğu üçün masonluq fəaliyyətlərini yalnız, araşdırmamızın uyğunluğu çərçivəsində araşdıracağıq.
Masonluq hərəkətlərini, aşağıdakı nöqtələrdə yığa bilərik:
a — İnanc azadlığı adına təşkil edilmiş şüarlarda, dinlərə qarşı etibarı sarsıtmaq. Bu böyük təhlükənin, bu baxımdan ölçülərinə daha əvvəl işarə etmişdik.
İslami baxımdan din, müsəlmanların xaricindəkilərdə olduğu kimi yalnız ayinlər məsələsi və ibadət mərasimlərindən ibarət deyil. O, həm həyat həm də ölümlə maraqlanar. Həyat və kainata baxış bucağımızla yenə bu mövzudakı din! tutumumuz eyni olduğu üçün fikri baxımdan belə din, bütün məsələlərimizin təməlidir. Bu səbəblə həyat və kainat haqqında düşüncəmizi və bunlarla əlaqəli vəzifələrimizi din təyin edər. Qənaətimizə görə din, fikirin də özüdür.
b – Masonluq, mütləq gizlilik əsasına dözər. ən üstün təhsil üsulu şifahi metodlara görə edilər. əgər masonluq quruluşçu bir fikir olsaydı, tərəfdarları bunu çəkinmədən açıqlayar, başqa fikirlərlə vuruşması üçün onu insanlara təqdim edərdilər. Nəticədə, ya yapışar və ya itər xərc idi.
c – Masonluq, üzvlərinin yalnız dünyada yüksəlmələrini hədəf alan dünyəvi bir məqsədə sahib olduğunu iddia edər. İslami fikirimizə görə bu, dağıdıcı və fikri bir tutumdur. Bizə görə din və dünya birdir. Aralarında ayrılıq yoxdur. İslama görə dünyada yüksəlmə, İslamın qoyduğu sərhədlər içində edilməlidir.
d – “Mason azad olmalıdır” tezisiylə masonluq, özünü bütün nizam və inancların təzyiqindən qurtarıcı olaraq görər. Belə bir tezis, azadlıq ilə dini bir-birindən ayırmaq üçün tutulmuş çirkin bir yoldur. Biz müsəlmanlara görə, hər ikisi də tək bir məsələdir. Dinimizin əsası, bir tərəfdən insanın yaradıcısını tanımasına mane olan, digər tərəfdən də həyata hakim olma vəzifəsi
ilə insanlıq səviyyəsinə yüksəlməsinə maneə təşkil edən bütün bağlardan, zalım güclərdən və coğrafi təzyiq faktorlarından insanı qurtarıb azadlığa qovuşdurmaqdır.
e – Masonluq, idarə və əmr lojalarına keçəcək olan dindarları qəbul etməz. Karvanına ancaq, vətən və inanclarına olan sevgilərindən əvvəl, özlərinə sevgini zəmanət edən kəslər qatıla bilər. Fikri baxımdan bunun mənası, xalqın idarəsini əlində tutan və həyata hakim olan kəslərdə, tapılması lazım olan təmiz dəyərləri alt-üst etməkdir. Cəmiyyət idarəsini əlinə alan bir idarəçidə aslolan, İslamın təyin etdiyi ölçülərə uyğun olmasıdır. ədalət və istiqaməti təmin edən ölçülər, yalnız bunlardır. Amma masonlara görə idarəyə tək, xidmətçi və xainlər dünyəvidir. Bundan daha böyüt fəlakətmi axtarırsınız?
f – Masonluq, Allahı tanımayan bir hökumət meydana gətirməyi məqsəd əldə edər. Dünya bu hökuməti, Sovetlər Birliyində Böyük Kommunizm qiyamında sınadı. Bu manevrlə insanı, yaradıcısı tərəfindən bəhs edilən insanlıq mərtəbəsindən endirib yalnız, mədə və cinsi orqan sahibi bir canlı halına gətirən fikri dağıtmanın ölçüləri, açıqca ortaya çıxdı. Artıq kommunizm nəzərində insanın tək məqsədi, bu iki orqanı təmin etmək və heyvanlar kimi yalnız istehsal vahidi olaraq çalışmaqdır. Bu bir cür. Peyğəmbərlərdən əvvəlki primitiv aşırtlara çevril deməkdir.
g – Masonluq, dinlər qarşısındakı mübarizəsinin məqsədinə, ancaq dinlə dövləti bir-birindən ayırmaq surəti ilə, çatacağını qəbul edər. Bu ayrılıq, başqa dinlərdə caiz olsa belə müsəlmanlara görə, qətiyyən caiz deyil. Bizə görə, din demək dövlət deməkdir. Hansı mövqedə olursa olsun işində səmimi olaraq işlə/çalışan, hər kəs, sanki namaz qılırmış kimi savab qazanar, Bizim bucağımızdan ümumi mənada, din yolunu tutanlarla dünya yolunu tutanlar arasında heç bir təzad yoxdur.
Dinimizdə, cihadın ən üstünü, zalım idarəçiyə qarşı haqqı söyləməkdir. Kişi, ailə fərdlərinə baxdığı, xanımını halal qazancla bəslədiyi zaman Rəbbinə yaxınlaşar və savaba nail olar. Hətta adam, özünün və yoldaşının iffətini qorumaq məqsədi İlə yoldaşıyla birlikdə olduğu anda belə dini vəzifə içində sayılar. Bizə görə, dinlə dövlət arasında qətiliklə ayrılıq yoxdur.
h – Masonluq, ataların övladları üzərindəki təhsil, itaət və qarovul mövzularındakı haqqlarını inkar edər. Bu nüfuzu yıxmaq yaxud onu mason lojalarının əlinə vermək istər. Atanın bu haqqı, söylədikləri kimi bir nəşr/təzyiq deyil. O yalnız bir qoruma, sahib çıxma və ailəyə yaxşılıqdır. Doğru yoldan ayrıldığı zaman ataya itaət edilməməsi də göstərir ki, İslamda bu nüfuz sərhədsiz deyil. Qurani Kərimdə bu barədə belə buyurulmaqdadır:
“əgər onlar, sən tərəfindən elmdə (məlumatları) olmadıqları hər hansı bir şeyi mənə yoldaş tutmağın üzrə səni məcbur edərlərsə, özlərinə itaət etmə” (Loğman Surəsi ayə: 15)
Amma normal vəziyyətlərdə ana və ataya yaxşı davranmaq, Allaha ibadət etməyə yaxın bir vəzifədir. Bu barədə də belə buyurulmaqdadır:
“Rəbbin: “özündən başqasına qulluq etməyin, ana və ataya yaxşı rəftar edin” deyə hökm etdi.” (əl- İsra Surəsi ayə: 23)
Bu sevgi və yaxşı davranışlarla ailə, yaradılışındakı şəfqət və mərhəmətin dadını duy/eşidər. Bu əlaqə ortadan qaldırılsa, fikri baxımdan bunun mənası, insanı heyvanlardan daha aşağı bir vəziyyətə salmaqdadır.
İmperialistlərin və Sionistlərin müsəlmanları içdən yıxmaq üçün qurduqları cəmiyyətin ən aktivi olması baxımından masonluqla əlaqədar son sözümüz, 15. protokol olacaq. Bu protokol masonluğun, müsəlmanlara qarşı icra edilən düşmənliyin rolunu, parçalama və yıxma mövzusundakı çirkin planlarını ifadə etməkdə və ayrıca bu planlarla kimlərin aldanacağını, insanları tələlərinə salacaq ruhi degenerasiya və zəiflik hallarını açıqlamaqdadır. 15. Protokol:
“Biz, masonluq fəaliyyətləriylə insanlara rəhbərlik edən tək millətik. Bu iş və fəaliyyətlərinin gizlicə necə idarə ediləcəyini də bilən yeganə millət, yenə bizik. Yəhudilərin xaricindəki millətlər, masonluğa aid bir çox şeyləri bilməzkən, biz hər növ fəaliyyətlərimizdə son məqsədin nə olduğunu bilərik.”
“Halbuki yəhudilərdən başqaları yalnız hələ də lazım olan keçici mənfəətləri mütəfəkkirlər. Qürurlarını oxşayan şeylərlə kifayətlənərlər. Daşıdıqları əsl fikirlərin öz fikirləri olmadığını, onları bizim ilham etdiyimizi fərqinə vara bilməzlər.
Bunlar, basan həyəcanına və alqışlanmağa susamış insanlardır. Biz də onu bol bol paylayar, xəsislik etmərik. Onlara, bu müvəffəqiyyətə çatmaları üçün imkan tanıyarıq ki, nümayiş axmağı və fərqində olmadan öz görüşleriymiç kimi fikirlərimizi mənimsəməyən hər kəsi, xidmətimizdə beləcə istifadə edə bilək.
Kollektivizm qanununa bağlı simvolik fikirlərlə, insanların şəxsiyyətini yox etmək üçün onları oyuncaq atlanıl kürəyində xəyal aləminə doğru irəliləməyə tərk edərik.
Onlar, kollektivizm qanunu altında həyata qurun idisinin, hər varlığın başqalarından ayrı olduğu əsasına dözən təməl şəxsiyyət qanununa zidd olduğunu, bu gü nə qədər anlamadılar. Bundan sonra da anlaya bilməyəcəklər

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: