14 ƏSR QABAQ…

2- Rüşvət hədiyyə adı altında veriləcək, gözdağı üçün günahsız insanlar öldürüləcək.

3- “Peyğəmbərəm” deyən insanlar meydana çıxacaq, halbuki məndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək.

4- “Məndən bir hədis söylənincə” “Rasulallah bunu söyləməz, hədisi burax, Qurana bax!” deyərək məni yalanlayanlar çıxacaq.

5- “Qurandan başqa dəlil qəbul edə bilmərəm” deyənlər çıxacaq

6- Kafirlər üçün gələn ayələri Müsəlmanları günahlandırmaq üçün istifadə edəcəklər.

7- Sünnət bidət kimi çirkin, bidət sünnət kimi rəğbət qazanacaq. Sünnətə uyan qərib, yalnız qalacaq,bidətə uyan çoxlu yardımcı bulacaq.

8- Məscidlərdə mindən çox insan namaz qılacaq, amma içərilərində bir müsəlman belə olmayacaq.

9- Sonra gələnlər əvvəlki alimləri cahilliklə günahlandıracaq.

10- Din alimi qalmayacaq, din adamı yerinə keçən cahillər, bilmədən fətva verəcək, hər kəsi doğru yoldan çıxarmağa çalışacaqlar.

11- Din adamları, xalqın istediyi yöndı fətva verəcək, halala haram, harama halal deyəcəklər.
Din ticarətə, mənfəətə alət ediləcək.

12- Insan dinini və dunyasını ancaq pul ilə ayaqda tuta biləcək.Parası, pulu olmayan rahatlıq tapa bilməyəcək.

13- Həccə hökmdarlar gəzmək üçün, varlılar ticarət üçün, din adamları gösteriş üçün gedəcəklər.

14- Anarxiya və ölüm çoxalacaq.

15- Çalgi hər yerdə çoxalacaq, güvənlik gücləri çoxalacaq.

16- Hər əsr əvvəlkindən daha pis olacaq.

17- Insanın bütün qayğısı mədəsi olacaq, şərəfi mal, qibləsi qadın, dini pul olacaq.

18- Çeşidli adlar altında şərablar çıxacaq, halal sayılacaq.

19- Dinə uymaq ovucda atəş tutmaq qədər çətin olacaq.

20- İt saxlamaq uşaq böyütməkdən daha asan olacaq.

21- Əxlaqsız qadınlar çoxalıb, zina yayılarsa xalq daha öncə görünməmiş xəstəliklərə tutulacaq. Ölçüdə, çəkidə hiylə edilərsə yaşayış çətinləşər.

22- Zənginə malı üçün təzim ediləcək, əxlaqsızlıq yayılacaq, bıc uşaqların sayı artacaq.
Böyüyə hörmət, kiçiyə mərhəmət qalmayacaq.

23- Lutilik- Homoseksuallıq mübah(haram olmayan, bəyənilən) sayılmadıqca qiyamət qopmayacaq.

24- Zəlzələ, fitnə artmadıqca qiyamət qopmayacaq.

25- Pis insanlar dunyaya hakim olmadıqca, qiyamət qopmayacaq.

26- Kişilər yol kənarında qadınla bərabər olacaq.
1- Bir zaman gələcək, insanlar yalnız pulu düşünüb, halal, haram düşünməyəcəklər.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: